خواص درمانی : قابض ، التیام دهنده ، تصفیه کننده خون است . گلهای آن اثر ملین دارد و از دم کدره آن برای تقویت اعمال معده و روده و همچنین رفع استفراغ اطفال استفاده به عمل می آید . در استعمال خارجی اثر التیام دهنده زخم و جراحات دارد .
ادامه مطلب