شرح فعالیت ها و خدمات تجاری گروه تجاری ما به مشتریان :


1. ارایه مشاوره تجاری و پیشنهاد پروژه های خام و عملیاتی جهت بررسی های اولیه به متقاضی


2. انجام مذاکرات تجاری برای پروژه های مختلف تجاری در داخل و خارج از ایران به سفارش مشتری .


3. تهیه نمونه قرارداد ها و عقد قراردادهای لازم متناسب با نیاز مشتری .


4. بررسی های اولیه قراردادها از لحاظ حقوقی و مشاوره با وکیل متخصص و در صورت نیاز همکاری با وکیل مربوطه در اجرای قرارداد داخلی یا خارجی .


5. انجام امور مختلف تجاری و استفاده از گروه ها ، شرکتها و افراد مورد اعتماد بر اساس پتانسیل های طرف های مقابل در جهت رسیدن به اهداف مصوب .


6. ایجاد بستری مناسب برای اجرای پروژه های تجاری پیشنهاد شده در داخل با استفاده از مشاوره های تجاری با دوستان و شرکای تجاری از دفتر سنگاپور و دفتر کانادا .


7. هدف گذاری و پیگیری های لازم و مستمر در پروژه های مصوب فیمابین دو طرف ، ارایه کتبی گزارشات هر پروژه برای اخذ تصمیم گیری به طرف مقابل .


8. ارایه گزارش های معمول انجام امور تجاری به مشتری ( متقاضی ) جهت در جریان بودن ایشان برای اخذ تصمیم های لازم در امور تجاری مختلف .


9. ارایه پیشنهادات کاری و واقعی جهت

  • استارت کارهای تجارت الکترونیک 
  • ایجاد وب سایت 
  • مدیریت وب سایت مشتری 
  • پشتیبانی 24 ساعته وب سایت مشتری یا متقاضی 
  • بازاریابی داخلی و خارجی با توجه به تجربیات بیست و پنج ساله این گروه و به روز بودن کار و همچنین با در نظر گرفتن پتانسیل ها واهداف مصوب مشتری / متقاضی .


10. صادارت کالای تولید کننده به کشورهای هدف با توجه به دارا بودن چارچوب اولیه برای صادرات کالا از ایران بنام شرکت تولید کننده .