آویشن و جعفری باعث تقویت سلولهای مغزی و عصبی میشوند!

در تحقیقات جدیدی در چند دانشگاههای دنیا و مراحل مختلف به این نتیجه رسیده اند که آویشن و جعفری دارای یک فلانوئیدی هست که باعث تقویت واصلاح دوباره بعضی از واکنشهای سلولهای مغزی و عصبی می شوند.

دکتر آنجلو درباره این نتایج اظهار کرد که این نتایج برای بیماریهایی مانند پارکینسون و آلزایمر و افسردگی بخصوص در زنان مفید است و باعث هماهنگی بیماریهای هورمونی این افراد با منبع این نوع بیماری عصبی و مغزی می شود.

البته تحقیقات مشابه دیگری در دانشگاهای دیگر نیز انجام گرفته و این نتایج در مورد آپیگنین(Apigenin) انجام گرفته که این ماده تاثیر خود را بر روی نورونها شناخته شده است.

 

منبع: سامانه بازار گیاهان دارویی ایران

http://hmci.ir/fa/node/1311