گیاهان دارویی و خواص آنها

گیاهان دارویی و خواص آنها

معرفی گیاهان دارویی ایران و سراسر دنیا

درخت آلو - Prunus domestica

درخت آلو - Prunus domestica

خواص درمانی : آلوی تازه ، در تمام مواردی که ادامه رژیم غذایی عاری از مواد ازته ولی انرژی دهنده ،ضرورت پیدا نماید می تواند بکار رود . از این جهت در غذای مبتلایان به روماتیسم ، نقرس و تصلب شرایین وارد می شود مخصوصا که اثر مدر نیز دارا  میباشد . مصرف آن در صبح ناشتا ،بطور خالص یا با نان چاودار ، در رفع یبوست های عادی و تقویت اعمال کلیه موثر است ولی معهذا کسانی که معده حساس دارند نباید به مقادیر زیاد از آن مصرف نماید . برای اشخاص مسن و کسانی که از یک بیماری برخاسته اند نیز نباید مورد استفاده قرار گیرد . به جای آلوی تازه اگر پخته شده آن مصرف گردد ، نه تنها عوارض آلوی تازه ظاهر نمی شود بلکه سهلتر نیز هضم می گردد . در مصرف آلو همیشه باید به این نکته توجه داشت که مغز هسته آن به علت دارا بودن اسید سیانیدریک ، خطرناک است .
ادامه مطلب
پای شیر - رجل الاسد – Alchemilla vulgaris – Aslan Pençesi

پای شیر - رجل الاسد – Alchemilla vulgaris – Aslan Pençesi

کلیه قسمتهای این گیاه (Aslan Pençesi) مخصوصا ریشه آن به علت دارا بودن تانن ، اثر قابض دارد . به علت قابض بودن دارای خاصیت ، مقوی و مقوی معده ، مدر و بند آورنده خون است . در درمان کم خونی ، تصلب شرایین ، زیادی خون قاعدگی و تسهیل زایمان ، اثرات مفید و درمانی ظاهر می کند . بررسی های مختلف نشان داد که این گیاه (پای شیر)  دارای خاصیت تصفیه خون و رفع ترشحات مهبلی است ( B . Aschner در 1939)، مرض قند یا دیابت یا قند خون و چاقی مفرط استفاده بعمل می آید . در استعمال خارج دارای اثر التیام دهنده زخمها و رفع التهابهای سطحی است . لوسیون آن در خارش های مهبلی اثر مسکن دارد .
ادامه مطلب
توت روباهی یا رَشکک یا مِشکک – Sanguisorba minor Scop

توت روباهی یا رَشکک یا مِشکک – Sanguisorba minor Scop

خواص درمانی : اشتهاآور ، مدر و بطور خفیف دارای اثر قابض ، بند آورنده خون و ضد نزله است . مصرف آن در موارد سنگ کلیه ، دیسانتری (اسهال خونی) و ضعف دستگاه هضم توصیه شده است . برای برگ آن اختصاصا اثر مقوی معده قائل اند . در رفع ورم روده ، درمان شکم روش های اطفال و خونروی های رحمی (خونروی در فواصل قاعدگی) اثر معالج ظاهر می کند . در استعمال خارج ، اثر تسکین دهنده ، درمان سوختگی ها و بهبودی انها دارد و از آن بصورت لوسیون ، جهت شستشو و پانسمان زخمها استفاده می شود .
ادامه مطلب
علف نقره – Potentilla anserina

علف نقره – Potentilla anserina

خواص درمانی : مقوی ، مقوی معده ، قابض و دارای اثر رفع دیسانتری (اسهال خونی) است بعلاوه دارای اثر ضد تشنج و نیرو دهنده رحمی است (Schneider , Haupstein) .درمان اخلاط خونی ، ترشحات مهبلی ، آنژین دوپواترین ، بی اختیاری ادرار و قاعدگی های دردناک به کار میرود .
ادامه مطلب
اسپیره - عروس چمنزار - چکه گیاه – Filipendula vulgaris

اسپیره - عروس چمنزار - چکه گیاه – Filipendula vulgaris

خواص درمانی : مدر ، قابض و بطور ملایم اثر آرام کننده دارد . از این جهت در رفع آب آوردن انساج ، اسهالهای ساده ، نزله های ششی و غیره مصرف می شود . گلهای آن اثر مدر و مسهل دارد .
ادامه مطلب
باباآدم – Arctium Lappa

باباآدم – Arctium Lappa

خواص درمانی : ریشه بابا آدم دارای اثر تصفیه کننده خون ، زیاد کننده ترشحات صفرا ، مدر (ادرار آور) و معرق (تولید کننده عرق) است و مصرف آن نیز از قدیم الایام برای رفع نقرس ، رماتیسم ، رفع عوارض سیفلیس و امراض جلدی مختلف بین مردم معمول بوده ، به یکدیگر توصیه می شده است . ریشه بابآدم به علت اثر مدر ، دفع کننده اسید اوریک و تصفیه کننده خون که دارد در رفع خیز عمومی بدن ، نقرس ، سنگ کلیه ، رفع جوشهای صورت ، دانه های غرور ، بیماری های پوستی مختلف ، سرخک و بطور کلی تب های دانه ای ، رماتیسم ، قولنج های کبدی و نزله های ششی مزمن ، اثر معالج دارد . در بیماری های مختلف بعنوان یک داروی معرق و مفید می توان استفاده کرد . ریشه بابآدم اثر پایین آورنده قند خون دارد و در درمان دیابت می تواند مورد استفاده قرار گیرد .
ادامه مطلب
قلاقل یا Cassia Tora L

قلاقل یا Cassia Tora L

خواص درمانی : برگهای گیاه به عنوان ملین و بصورت دم کرده مصرف می شود . برای برگ و دانه گیاه اثر درمانی قاطع در درمان بیماریهای پوست ، مخصوصا خارش و زرد زخم قائل اند . در چین فراورده های دانه گیاه جهت درمان ناراحتی های کبدی و رفع دانه های جلدی استفاده می شود ، بعلاوه از میوه گیاه جهت رفع دیسانتری (اسهال خونی) و از ریشه آن به عنوان مقوی معده در نواحی مختلف استفاده می گردد . برای برگ گیاه نیز اثر اشتهاآور و ضد کِرم قائل اند . در ایران نمی روید .
ادامه مطلب
نخود فرنگی – نخود سبز – Pisum sativum L

نخود فرنگی – نخود سبز – Pisum sativum L

خواص درمانی : دانه این گیاه ، ارزش غذایی زیادی دارد و احتمالا بیشتر از لوبیا است . دیر هضم است و اثر مدر دارد . در استعمال خارج ، بصورت ضماد نرم کننده به کار می رود و از ریشه آن نیز به عنوان ضد التهاب ، گاهی استفاده بعمل می آید .
ادامه مطلب
شیشَم یا جَگ یا Dalbergia Sisso Roxb

شیشَم یا جَگ یا Dalbergia Sisso Roxb

خواص درمانی : پوست و چوب گیاه ، طعمی تلخ و اثر مقوی باء (میل جنسی) ، سقط کننده جنین ، خلط آور ، ضد کِرم و اشتهاآور دارد . حالت استفراغ را آرام می کند و در بیماری پوستی ، سوء هضم یا هاضمه و دیسانتری (اسهال همراه با خون مشهود در مدفوع) اثر مفید ظاهر می نماید .
ادامه مطلب
لوبیا یا Phasaeolus vulgaris L.

لوبیا یا Phasaeolus vulgaris L.

خواص درمانی : میوه سبز لوبیا (پیله) ، ساقه و دانه نارس آن ، اثر مدر و معالج بیماری قند دارند و مقوی قلب است ، در حالی که آرد ان نرم کننده است . از جوشانده میوه آن (قسمتی که دانه را دربر میگیرد) می توان در آب آوردن انساج ، خیز بدن یا اِدِم ، رماتیسم مزمن ، سیاتیک ، نقرس ، بیماریهای کلیه و مثانه ، ورم حاد یا مزمن مفاصل ، دانه های جلدی و غیره استفاده کرد . مصرف آن در هیدروپیزی هائی که ارتباط با بیماری های قلب و گردش خون دارد و همچنین تیفوئید ، آلبومینوری زنان باردار و بطور خلاصه در کلیه بیماریهای مزمن مجاری ادرار حتی سنگ کلیه ، همچنین نقرس تجویز گردیده است .
ادامه مطلب