اسپیره یا عروس چمنزار یا چکه گیاه –Filipendula vulgaris

 گیاهی است علفی ، پایا و به ارتفاع 30 تا 80 سانتی متر که در دشت های مرطوب ، جنگل ها و اراضی شنزار یا آهکی نواحی مختلف اروپا ، آفریقای شمالی ، آسیا و ایران می روید . ریشه آن دارای برجستگی های کوچک و غده مانندی است که معمولا موقع خارج کردن گیاه از خاک ، از آن جدا شده درون زمین باقی می ماند . ساقه آن از وسط برگ های واقع در سطح زمین ، خارج و در انتها به مجموعه ای از گل ختم میشود .

برگ های این گیاه ، مرکب از برگچه های متعدد با ظاهر زیبا و گلهای آن به رنگ مایل به سفید یا گلی و دارای میله های نر فراوان است.

قسمت مورد استفاده این گیاه ، غده های متورم ریشه آن است .

ترکیبات شیمیائی :

 ریشه تازه این گیاه دارای تانن و گلوکزید قابل تبلوری بنام گول ترین (منوتروپی تین ، منوتروپیتوزید monotropitoside) است .

از هیدرولیز این گلوکزید ، تحت اثر دیاستاز مخصوص ، موادی از آن حاصل می شود که یکی از آنها سالیسیلات دومتیل است .

در ریشه این گیاه علاوه بر مواد مذکور ، اسید سالیسیلیک آزاد و الدئید سالیسیلیک نیز یافت می شود .

 

خواص درمانی :

مدر ، قابض و بطور ملایم اثر آرام کننده دارد . از این جهت در رفع آب آوردن انساج ، اسهال های ساده ، نزله های ششی و غیره مصرف می شود .

گلهای آن اثر مدر و مسهل دارد .

 

محل رویش :

این گیاه در نواحی شمال غربی ایران ، آذربایجان : ارسباران ، قره داغ و جنگلهای حسن بگلو می روید .

 

برگرفته از کتاب گیاهان دارویی ج 2 ص 179، نوشته دکتر علی زرگری