شیشَم یا جَگ  یا  Dalbergia Sisso Roxb

درختی به ارتفاع متجاوز از 15 متر و دارای شاخه های گسترده ای است که در جوانی پوشیده از تار می باشد . برگ های مرکب از 4 – 5 برگچه مدور و منتهی به نوک باریک ، به طول 3.5 تا 7.5 سانتی متر دارد . گل های زرد روشن آن به وضع مجتمع و به صورت پانیکول در کناره برگها ظاهر می شود .

میوه اش نیام و محتوی 1 – 4 دانه است .در نواحی گرم و جنوب آسیا منجمله ایران و دامنه های غربی هیمالیا می روید و بعلاوه پرورش می یابد .

پوست ، چوب ، ریشه و برگ این درخت به مصارف درمانی می رسد .

خواص درمانی :

پوست و چوب گیاه ، طعمی تلخ و اثر مقوی باء (میل جنسی) ، سقط کننده جنین ، خلط آور ، ضد کِرم و اشتهاآور دارد . حالت استفراغ را آرام می کند و در بیماری پوستی ، سوء هضم یا هاضمه و دیسانتری (اسهال همراه با خون مشهود در مدفوع) اثر مفید ظاهر می نماید .

محل رویش :

جنوب ایران ، آبادان (زینتی) و دره جیرفت .

 

برگرفته از کتاب گیاهان دارویی ، نوشته دکتر علی زرگری