پای شیر - رجل الاسد –Alchemilla vulgaris – Aslan Pençesi

گیاهی است علفی ، به ارتفاع 15 تا 40 سانتی متر و دارای ریزوم و ریشه ای قوی ، به رنگ قهوه ای است . برگهای مدور ، به رنگ سبز روشن ، منقسم به 7 تا 11 لوب دندانه دار و منتهی به دمبرگ دراز دارد .گلهای آن دارای کاسه کوچکی مرکب از 8 تقسیم در 2 ردیف و پرچم هایی به تعداد 4 و بسیار کوچک است .

 

ترکیبات شیمیائی :

قسمت های مختلف این گیاه (پای شیر) دارایتانن به مقدار 8.4 درصد است (Muhlemann).از هیدرولیز آن نیز ، اسید الاژیک و اسید لوتئیک حاصل می شود . ضمنا یک ماده تلخ ، رزین ، فیتوسترول ، اسید پالمیتیک و نوعی ساپونین از آن بدست آمده است .

با کمک الکل متیلیک ، نوعی ماده قابل تبلور نیز از آن بدست آمده که هنوز مشخصات دقیق شیمیایی آن معین نگردیده است .

 

خواص درمانی :

کلیه قسمتهای این گیاه (Aslan Pençesi) مخصوصا ریشه آن به علت دارا بودن تانن ، اثر قابض دارد . به علت قابض بودن دارای خاصیت ، مقوی و مقوی معده ، مدر و بند آورنده خون است .

در درمان کم خونی ، تصلب شرایین ، زیادی خون قاعدگی و تسهیل زایمان ، اثرات مفید و درمانی ظاهر می کند .

بررسی های مختلف نشان داد که این گیاه (پای شیر)  دارای خاصیت تصفیه خون و رفع ترشحات مهبلی است ( B . Aschner در 1939)، مرض قند یا دیابت یا قند خون و چاقی مفرط استفاده بعمل می آید .

در استعمال خارج دارای اثر التیام دهنده زخمها و رفع التهابهای سطحی است . لوسیون آن در خارش های مهبلی اثر مسکن دارد .

 

محل رویش :

معمولا در دشتهای مرطوب ، کوهستان ها ، جنگلهای مرطوب و نواحی نظیر آنهاست . پراکندگی این گیاه در کره زمین به صورتی است که در اکثر نقاط اروپا و آسیا یافت می شود.

نواحی شمال ایران ، اطراف تهران ، نواحی مختلف البرز ، دامنه های شمال تجریش منتهی به رودخانه پس قلعه (فلور ایران) .

برگرفته از کتاب گیاهان دارویی ج 2 ص 519، نوشته دکتر علی زرگری