برای تشخیص زعفران تقلبی از زعفران حقیقی ، روشهای زیر را میشه نام برد: اگر زعفران حقیقی رو بسوزونیم ، بیشتر از 5 تا 7 درصد وزن کل زعفران سوزونده شده ، خاکستر نمی مونه پس اگر بعد از سوزاندن زعفران مقدار خاکستر بیشتر باشه باید به صحت زعفرانمون شک کنیم. زعفران خریداری شده رو ....
ادامه مطلب