بلاگ فروشگاه هربالیک

توت روباهی یا رَشکک یا مِشکک – Sanguisorba minor Scop

توت روباهی یا رَشکک یا مِشکک – Sanguisorba minor Scop

خواص درمانی : اشتهاآور ، مدر و بطور خفیف دارای اثر قابض ، بند آورنده خون و ضد نزله است . مصرف آن در موارد سنگ کلیه ، دیسانتری (اسهال خونی) و ضعف دستگاه هضم توصیه شده است . برای برگ آن اختصاصا اثر مقوی معده قائل اند . در رفع ورم روده ، درمان شکم روش های اطفال و خونروی های رحمی (خونروی در فواصل قاعدگی) اثر معالج ظاهر می کند . در استعمال خارج ، اثر تسکین دهنده ، درمان سوختگی ها و بهبودی انها دارد و از آن بصورت لوسیون ، جهت شستشو و پانسمان زخمها استفاده می شود .
ادامه مطلب
علف نقره – Potentilla anserina

علف نقره – Potentilla anserina

خواص درمانی : مقوی ، مقوی معده ، قابض و دارای اثر رفع دیسانتری (اسهال خونی) است بعلاوه دارای اثر ضد تشنج و نیرو دهنده رحمی است (Schneider , Haupstein) .درمان اخلاط خونی ، ترشحات مهبلی ، آنژین دوپواترین ، بی اختیاری ادرار و قاعدگی های دردناک به کار میرود .
ادامه مطلب
اسپیره - عروس چمنزار - چکه گیاه – Filipendula vulgaris

اسپیره - عروس چمنزار - چکه گیاه – Filipendula vulgaris

خواص درمانی : مدر ، قابض و بطور ملایم اثر آرام کننده دارد . از این جهت در رفع آب آوردن انساج ، اسهالهای ساده ، نزله های ششی و غیره مصرف می شود . گلهای آن اثر مدر و مسهل دارد .
ادامه مطلب
باباآدم – Arctium Lappa

باباآدم – Arctium Lappa

خواص درمانی : ریشه بابا آدم دارای اثر تصفیه کننده خون ، زیاد کننده ترشحات صفرا ، مدر (ادرار آور) و معرق (تولید کننده عرق) است و مصرف آن نیز از قدیم الایام برای رفع نقرس ، رماتیسم ، رفع عوارض سیفلیس و امراض جلدی مختلف بین مردم معمول بوده ، به یکدیگر توصیه می شده است . ریشه بابآدم به علت اثر مدر ، دفع کننده اسید اوریک و تصفیه کننده خون که دارد در رفع خیز عمومی بدن ، نقرس ، سنگ کلیه ، رفع جوشهای صورت ، دانه های غرور ، بیماری های پوستی مختلف ، سرخک و بطور کلی تب های دانه ای ، رماتیسم ، قولنج های کبدی و نزله های ششی مزمن ، اثر معالج دارد . در بیماری های مختلف بعنوان یک داروی معرق و مفید می توان استفاده کرد . ریشه بابآدم اثر پایین آورنده قند خون دارد و در درمان دیابت می تواند مورد استفاده قرار گیرد .
ادامه مطلب
قلاقل یا Cassia Tora L

قلاقل یا Cassia Tora L

خواص درمانی : برگهای گیاه به عنوان ملین و بصورت دم کرده مصرف می شود . برای برگ و دانه گیاه اثر درمانی قاطع در درمان بیماریهای پوست ، مخصوصا خارش و زرد زخم قائل اند . در چین فراورده های دانه گیاه جهت درمان ناراحتی های کبدی و رفع دانه های جلدی استفاده می شود ، بعلاوه از میوه گیاه جهت رفع دیسانتری (اسهال خونی) و از ریشه آن به عنوان مقوی معده در نواحی مختلف استفاده می گردد . برای برگ گیاه نیز اثر اشتهاآور و ضد کِرم قائل اند . در ایران نمی روید .
ادامه مطلب
نخود فرنگی – نخود سبز – Pisum sativum L

نخود فرنگی – نخود سبز – Pisum sativum L

خواص درمانی : دانه این گیاه ، ارزش غذایی زیادی دارد و احتمالا بیشتر از لوبیا است . دیر هضم است و اثر مدر دارد . در استعمال خارج ، بصورت ضماد نرم کننده به کار می رود و از ریشه آن نیز به عنوان ضد التهاب ، گاهی استفاده بعمل می آید .
ادامه مطلب
شیشَم یا جَگ یا Dalbergia Sisso Roxb

شیشَم یا جَگ یا Dalbergia Sisso Roxb

خواص درمانی : پوست و چوب گیاه ، طعمی تلخ و اثر مقوی باء (میل جنسی) ، سقط کننده جنین ، خلط آور ، ضد کِرم و اشتهاآور دارد . حالت استفراغ را آرام می کند و در بیماری پوستی ، سوء هضم یا هاضمه و دیسانتری (اسهال همراه با خون مشهود در مدفوع) اثر مفید ظاهر می نماید .
ادامه مطلب
لوبیا یا Phasaeolus vulgaris L.

لوبیا یا Phasaeolus vulgaris L.

خواص درمانی : میوه سبز لوبیا (پیله) ، ساقه و دانه نارس آن ، اثر مدر و معالج بیماری قند دارند و مقوی قلب است ، در حالی که آرد ان نرم کننده است . از جوشانده میوه آن (قسمتی که دانه را دربر میگیرد) می توان در آب آوردن انساج ، خیز بدن یا اِدِم ، رماتیسم مزمن ، سیاتیک ، نقرس ، بیماریهای کلیه و مثانه ، ورم حاد یا مزمن مفاصل ، دانه های جلدی و غیره استفاده کرد . مصرف آن در هیدروپیزی هائی که ارتباط با بیماری های قلب و گردش خون دارد و همچنین تیفوئید ، آلبومینوری زنان باردار و بطور خلاصه در کلیه بیماریهای مزمن مجاری ادرار حتی سنگ کلیه ، همچنین نقرس تجویز گردیده است .
ادامه مطلب
عدس یا Lens culinaris Medik

عدس یا Lens culinaris Medik

ترکیبات شیمیایی  : عدس دارای آمیدون ، املاح آهن ، کلسیم ، ویتامین های B , C  ، منگنز و غیره است .مقدار مواد تشکیل دهنده آن ، عبارت از آب به مقدار 11.5 ، مواد پروتیدی 23 ، هیدرات های کربن 59 ، مواد لیپیدی 1.0 ، املاح معدنی 2.5 و سلولز به مقدار 1 درصد است . خواص درمانی : عدس دارای مواد غذایی با ارزش کافی است و برای آنکه به صورت یک غذای کامل درآید ، احتیاج با افزودن مواد چرب به آن نیست . هضم عدس به مراتب سهل تر از نخود است . در خاکستر عدس ، مواد فسفاته زیاد دیده می شود .زیاد کننده ترشحات شیر است.
ادامه مطلب
نخود یا Cicer arietinum L.

نخود یا Cicer arietinum L.

خواص درمانی : نخود با همه ارزش غذایی که دارد ، دیر هضم و مولد نفخ است ولی از قدیم الایام چنین شهرت داشته که با مصرف آن اثر مدر ، قاعده آور و ضد کِرم ظاهر می شود .از آن می توان برای رفع آب آوردن ، قولنج های کلیوی ، دفع رسوبات ادراری و درمان زردی استفاده کرد . در استعمال خارجی ، آرد نخود ، اثر باز کننده زخم های چرکین و التیام آنها دارد .
ادامه مطلب